صفر تا صد خدمات نمایشگاهی با اسپرلوس

تامین مترجم

تامین نیروهای غرفه‌دار مسلط به زبان‌های مختلف

آموزش اصول غرفه‌داری

تجهیز غرفه‌های نمایشگاهی در استانبول و سایر شهرهای ترکیه

تأمین نیازهای غرفه گذاران در نمایشگاه‌های تجاری در ترکیه شامل:رزرو و تجهیز غرفه، طراحی و چاپ و نصب تجهیزات، تهیه سایر تجهیزات.

تامین مترجم، نیروهای غرفه‌دار و تجهیز غرفه‌های نمایشگاهی در کلیه نمایشگاه های ترکیه
تأمین افراد مسلط به زبان‌های مختلف جهت غرفه‌داری

خدماتی مانند فیلمبرداری و عکاسی از غرفه و نمایشگاه های در حال برگزاری برای شرکت کنند و بازدید کنند گان محترم

تبلیغات محیطی نمایشگاه یکی از موارد مهم برای حضور چشمگیر و پررنگ در نمایشگاه است که ما بر پایه تخصص و تجربه به شما بهترین روش و شرایط را ارائه مینماییم

موضوع ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی یکی از کارها و اقدامات شرکت برای سهولت در تردد و بازدید و حضور به موقع در نمایشگاه های بین المللی کشور ترکیه است که توسط تیم حرفه ای ما برای شما در نظر گرفته شده است

خدمات و تشریفات نمایشگاهی یکی از مسائل مهم در امر احترام به مشتری و بازدید کننده است که توسط تیم ما با بهره گیری از نیروی متخصص در این زمینه قابل ارائه است

خدمات مشاوره ای این خدمت برای بررسی هرچه بهتر از زوایای مختلف توسط کارشناسان ما به شما به صورت قابل ارائه است

تأمین نیازهای غرفه گذاران در نمایشگاه‌های تجاری در استانبول و ترکیه

اسپرلوس قادر است نیروهای غرفه‌دار مسلط به زبان‌های مورد نیاز

اسپرلوس به پشتوانه سال‌ها تجربه در زمینه‌های نمایشگاهی، مشاوره و آموزش در این زمینه، به شما در تامین نیروهای مسلط به زبان و امور غرفه‌داری کمک می‌کند.

از دیگر خدمات ما در این بخش می‌توان به تأمین تجهیزات نمایشگاهی اشاره کرد به‌عبارتی دیگر:

تهیه و تجهیز غرفه در کلیه نمایشگاه کشور ترکیه
چاپ و طراحی و بعضاً نصب تجهیزات نمایشگاهی از قبیل استند، پاپ‌آپ، کانتر در نمایشگاه‌های کشور ترکیه